Postavljeno 07.12.2011.
Kampanja „Say YES to eco bags - Kaži DA eko torbama”
kliknite na sliku za uvećanje
Dana 26. novembra 2011. godine, u periodu od 11 do 16 časova, ispred prostorija Turističke organizacije Novog Sada, održana je kampanja „Say YES to eco bags - Kaži DA eko torbamau organizaciji Portala „Budi Eko Fin-a” iz Novog Sada www.budiekofin.com i Centra za održivi razvoj iz Subotice www.cenor.org.rs.
 
Kampanja je podržana od strane Gradske uprave za zaštitu životne sredine grada Novog Sada i Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.
 
Cilj kampanje bio je podizanje ekološke svesti građana Grada Novog Sada, ukazivanje na problem korišćenja plastičnih kesa i uvođenje lokalnog eko brenda - ekoloških torbi od reciklirane PET ambalaže umesto plastičnih kesa.
 
Kako bi se građani aktivnije  uključili  u akciju, svako ko je želeo da dobije jednu eko torbu od reciklirane PET ambalaže, trebalo je da donese barem dve plastične boce. Kontejner za plastične flaše obezbedila je firma Greentech koja se bavi reciklažom PET ambalaže. Ovom prilikom prikupljeno je približno 1000 PET boca, odnosno 40 kg otpadne PET ambalaže.
 
Uz eko torbu svi su dobijali i edukativne flajere - razglednice na recikliranoj hartiji. Pored flajera, svako ko je posetio štand kampanje imao je priliku da na edukativnim plakatima pročita nešto više o ključnim podacima o proizvodnji plastičnih kesa, iskustvima iz drugih zemalja, kao i o praktičnim savetima kako da se smanji upotreba plastičnih kesa.
 
Kako bi se privukla pažnja naših sugrađana i ukazalo na velik problem upotrebe plastičnih kesa, pored štanda postavljena je ambijentalna postavka lutaka, udruženja „Zdravo“, na kojima su modeli  izrađeni od plastičnih kesa.
 
Tokom trajanja kampanje sprovedeno je i anketiranje građana o poznavanju problema upotrebe plastičnih kesa i o njihovoj podršci za pokretanje peticije protiv njihovog korišćenja. Kako bi veliki broj građana, ne samo u Novom Sadu već i šire, saznao za održavanje kampanje i kako bi im bila skrenuta pažnja na problem upotrebe plastičnih kesa, otvorena je i Facebook stranica kampanje. 
 
Paralelno sa svim gore navedenim aktivnostima, u prostorijama Mesne zajednice „Sonja Marinković“ održan je okrugli sto i dve radionice. Prva radionica imala je sledeće teme: reciklaža, problem upotrebe plastičnih kesa i predlog da se pokrene Peticija protiv njihove upotrebe u Novom Sadu. Učesnici radionice bili su predstavnici ekoloških udruženja, biznis sektora i mediji. Oni  su tom prilikom izradili preporuke za stvaranje dobrih navika građana koje bi doprinele smanjenju zagađenja  plastičnim kesama. Druga radionica bavila se mogućnostima saradnje civilnog, javnog i biznis sektora u promociji zelenih ideja i podizanju svesti građana o štetnosti upotrebe plastičnih kesa. Na ovoj radionici osmišljene su brojne aktivnosti koje bi se mogle realizovati u nastavku projekta. Neke od njih su: ulične akcije, nagradni foto konkursi, eko kase gde su se dobijale eko torbe, predavanja, umetnički programi i sl.
           
U okviru kampanje prilikom odabira promo materijala posebno smo vodili računa o zaštiti životne sredine: eko torbe su izrađene od reciklirane PET ambalaže, majice su napravljene od organskog pamuka, a svi štampani materijali su rađeni na 100 % recikliranoj hartiji.
 
Kampanja Say YES to eco bags - Kaži DA eko torbamaje pokazala da nije usamljena akcija jednog sektora u pokušaju da se svest građana podigne na viši nivo , kao i javnog i privatnog sektora o gorućem problemu upotrebe plastičnih kesa. Ovom prilikom okupili su se predstavnici ekoloških udruženja, biznis sektora, medija, a pružena je i podrška državnih institucija, kako bi se edukovalo stanovništvo o fatalnim posledicama upotrebe plastičnih kesa, kako bi se uticalo na njih da u kupovinu uvek nose svoje torbe, ali i da bi se podstakli donosioci odluka da na lokalnom nivou pokrenu zakonsku regulativu za zabranu korišćenja plastičnih kesa i da iniciraju razvoj reciklažne industrije.  
 
Više informacija o kampanji „Say YES to eco bags - Kaži DA eko torbama”može se pronaći na:


Kontakt osoba:
Ivan Ivanović
tel: 063 741 56 14
email: office@budiekofin.com