Postavljeno 05.06.2014.
Svetski dan zaštite životne sredine, 05. jun 2014.
kliknite na sliku za uvećanje

Zaštita životne sredine aktuelnija nego ikad
S obzirom na aktuelnu situaciju sa vremenskim nepogodama u našoj zemlji ali i vremenske neprilike širom planete, kao i na nepredvidive klimatske promene koje utiču na naše živote, sada je pravi trenutak da se potpunosti okrenemo ka istinskoj zaštiti životne sredine.
 
Istorijat obeležavanja zaštite životne sredine
Australijski naučnik je još davne 1971. godine rekao da se Zemlja može eksploatisati i ogoleti tokom pet godina i to u korist brzog profita, ali stotine godina čuvanja i negovanja neće u potpunosti otkloniti štetu.
 
Godine 1972. održana je Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu, na dan 05. juna. Tog dana, Generalna skupština Ujedinjenih nacija donela je odluku da se upravo 05. jun u buduće obeležava kao Svetski dan zaštite životne sredine. Na tadašnjoj konferenciji prisustvovalo je 113 država koje su zajednički dale izjavu o potrebi međunarodne saradnje u cilju očuvanja životne sredine. Program zaštite životne sredine nazvan je UNEP (United Nations Environment Programme) i aktivnosti programa pokrivaju širok spektar pitanja koja se odnose na atmosferu, vodene i kopnene ekosisteme, upravljanje životnom sredinom i “zelenom” ekonomijom.
 
Svetski dan zaštite životne sredine obeležava se svake godine širome sveta, a cilj manifestacije je podizanje globalne svesti o životnoj sredini, pridobijanje veće političke pažnje, pokretanje javnih akcija i podsticaj na lično zalaganje. Na ovaj dan se pokreću i održavaju mnogobrojne i raznolike aktivnosti u koje se jednako uljučuje i vladin i nevladin sektor. Kao primer nekih aktivnosti koje se održavaju na taj dan su: ulični protesti i okupljanja, koncerti, predavanja, edukativne radionice, tribune i debate, sadnja drveća, medijske kampanje i razne akcije čićenja.
 
Svake godine se za glavno mesto proslave bira drugi grad. Vlada države ili grad koji je domaćin određene godine, u saradnji sa UNEP-om, definišu temu događaja za datu godinu. Osim teme, biraju se slogan i logo koji se koriste za sve promotivne materijale i aktivnosti u vezi sa tim danom. Na primer, 2011. godine, svetski domaćin bila je Indija koja je tada pokrenula akciju pod nazivom ‘’Šume - priroda u tvojoj službi’’. Prošle godine slogan je bio ‘’Misli, jedi, štedi’’, a cilj je bio da se ukaže na činjenicu da se nepotrebnim bacanjem hrane utiče na životnu sredinu.
 
Ove godine glavno mesto proslave je Bridžtaun (Bridgeatown-Barbados). Tema ovogodišnje proslave je ‘’Male ostrvske države u razvoju i klimatske promene’’, a slogan za ovogodišnje obeležavanje dana zaštite životne sredine je ‘’Podigni svoj glas a ne nivo mora’’. Akcenat se stavlja na globalno zagrevanje i promociju obnovljivih izvora energije.
 
Obeležavanje u Srbiji
U Srbiji se ovaj dan obeležava na slične načine kao i širom sveta. U mnogim većim gradovima održavaju se razne promotivne aktivnosti od strane nevladinih i vladinih organizacija sa ciljem podizanja svesti javnosti o značaju očuvanja životne sredine. Ono što uvek moramo imati na umu jeste činjenica da svaka akcija, bilo pojedinačna ili zajednička, doprinosi globalnom rezultatu, što bi značilo da uključivanjem u akciju makar i samo jedan dan ima određeni pozitivan rezultat za očuvanje životne sredine.
 
Kako da se uključite
Ukoliko još uvek ne znate kako da se uključite, možda vam za odluku pomogne 12 ekoloških zapovesti:
 
1. Ne očekuj od prirode više nego sto si joj dao (priroda).
2. Zaštiti planetu, drugu nemamo, niti ćemo dobiti novu (planeta).
3. Brini o vazduhu pre nego što ga ugledaš (vazduh).
4. Koristi izvor tako da možemo piti i na ušću (voda).
5. Znaj da Zemlja daruje samo kada um caruje (zemlja).
6. Seti se da je život drveta zalog za drvo života (biljke).
7. Ne dozvoli da ptice selice odustanu da se vrate na jug (životinje).
8. Izračunaj cenu očuvanja prirode u cenu svakog proizvoda (tehnologija).
9. Ne traži rupu u prirodnim zakonima (energija).
10. Misli više o otpadu da ne završimo na njemu (otpad).
11. Gradeći ne otimaj, već deli sa prirodom (razvoj).
12. Čuvaj sredinu da bismo izbegli kraj (čovek).
 
Doprinos naše firme i portala
Doprinos našeg portala Budi Eko Fin-a za podizanje ekološke svesti kod stanovništva u Srbiji je uspostavljanje sistema prodaje ekoloških proizvoda na jednom mestu i onlajn adresama www.budiekofin.com, www.budiekofina.com i www.econice.rs.Prodajom ekoloških proizvoda i njihovim korišćenjem, promocijom eko događaja, ekoturizma i eko izdanja želimo da doprinesemo očuvanju i unapređenju životne sredine u našoj zemlji.
 
U okviru internet portala proizvođačima i posetiocima sajta su date informacije o zakonima i propisima u datoj oblasti, novosti, korisne adrese i kontakti najvažnijih nacionalnih i međunarodnih institucija, opis ekoloških događaja i manifestacija, ponuda ekoloških tura kao i izdanja iz oblasti ekologije. U ponudi su usluge i pomoć proizvođačima ekoloških proizvoda u vezi sa vizuelnim identitetom proizvoda (grafičkog dizajna i pripreme za štampu, štampe na recikliranim i ekološkim materijalima, video i audio produkcije, izrade multimedijalnih prezentacija, animacija, internet prezentacija), ali i savetodavne usluge u vezi sa apliciranjem za domaće i međunarodne fondove za ekologiju, održivi razvoj i ekoturizam. Na portalu su zastupljeni isključivo proizvodi koji zadovoljavaju ekološke kriterijume i standarde.
 
Pored portala, doprinos dajemo i kroz akivnosti koje sprovodi naša agencija “Total Idea” www.total-idea.co.rs. U svim aktivnostima i poslovnim poduhvatima trudimo se da poslujemo kao ekološki orijentisana kompanija, a u skladu sa tim inicijativama pokretači smo i nosioci mnogobrojnih ekoloških projekata u oblasti eko dizajna, zaštite životne sredine, eko turizma, ali i nekoliko kampanja: kampanja „Say yes to eco bags - Kaži da ekološkim torbama” i kampanja „Razvrstati smeće nije umeće”.
 
Sa ponosom ističemo i trenutno aktuelni projekat Danube Pie“ (april 2013 - decembar 2014) koji za cilj ima obuku preduzeća na temu ’’Inovacija proizvoda kroz primenu eko dizajn koncepta’’. Cilj obuke, koju sprovodimo u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu - Evropskom preduzetničkom mrežom EEN, je da se zainteresovani preduzetnici obuče za inovativni pristup poslovanja i/ili proizvodnje kojom se teži smanjenju troškova kroz efikasniju upotrebu materijala i energije, očuvanje životne sredine i širenje tržišta, kao i uvođenje novih održivih proizvoda čime se povećava konkurentnost malih i srednjih preduzeća. Svi zainteresovani još uvek imaju mogućnost da se prijave na neke od budućih treninga koji će biti organizovani do kraja tekuće godine. Više o projektu i mogućim prijavama za trening možete pogledati na Facebook stranici projekta.
 
Nadamo se da ćemo zajedničkim snagama i kroz konkretne akcije doprineti boljem očuvanju životne sredine, pridržavajući se čuvene maksime: Zemlju nismo nasledili od svojih predaka, već smo je pozajmili od svojih potomaka.”
*U tekstu su korišteni sledeći izvori:
www.en.wikipedia.org, www.environment.about.com, www.timeanddate.com, www.unep.org, www.ekovrba.com.