Postavljeno 20.06.2014.
Poziv za četvrti eko dizajn trening
kliknite na sliku za uvećanje

Poštovani,


Univerzitet u Novom Sadu - kancelarija Evropske preduzetničke mreže, sa agencijama za marketing, konsalting i eko dizajn „Total Idea“ i „Ecodesign“organizuje trening


„EKODIZAJN KONCEPT”


Cilj treninga je obuka preduzeća o inovativnom pristupu poslovanja i ekološke podobnosti proizvoda koji teži SMANJENJU TROŠKOVA, kroz EFIKASNIJU UPOTREBU MATERIJALA I ENERGIJE, OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE i ŠIRENJE NA TRŽIŠTE, uvođenjem NOVIH ODRŽIVIH PROIZVODA i sa POVEĆANJEM KONKURENTNOSTI malih i srednjih preduzeća.


Sadržaj i benefiti treninga:

 • Edukacija - jasno razumevanje suštinskih osnova ekodizajna, procene životnog ciklusa proizvoda (LCA) i karbonskog otiska proizvoda,
 • Eko alat - praktične vežbe sa alatom MET matrica (materijal, energija, toksičnost) koristeći konkretne podatke proizvoda i osnovna obuka na platformi EKODIZAJN + pomoću koje se analizira uticaj proizvoda na životnu sredinu,
 • Umrežavanje - povezivanje preduzeća/organizacija, kroz promotivne događaje i okrugle stolove, koje deluju u sličnim granama proizvodnje/pružanja usluga i koje imaju potrebu za poboljšanjem svojih procesa,
 • Razmena iskustva - na treningu ćete imati priliku da čujete iskustva i rešenja drugih firmi
 • Sertifikat - potvrda učešća na treningu izdata od strane Evropske preduzetničke mreže i UNESCO katedre Univerziteta u Novom Sadu,
 • Mogućnost detaljne analize jednog proizvoda preduzeća u okviru elektronske platforme za analizu proizvoda (samo odabrane firme će imati ovu mogućnost na kraju ciklusa obuka, u prvoj polovini 2014. godine),
 • Besplatno učlanjenje u najveću preduzetničku mrežu na tlu Evrope - Evropska preduzetnička mreža EEN, čije je sedište u Novom Sadu na Univerzitetu u Novom Sadu.


Datum održavanja i vreme trajanja treninga:


Trening je namenjen:

 • Preduzećima koja posluju u oblastima povezanim sa ambalažom, pakovanjem i štampom, kao i onima koja posluju u svim proizvodnim sektorima, a imaju potrebu za unapređenjem primene eko dizajn pristupa u svom poslovanju i žele da se uključe u besplatan trening eko dizajna.


Trening Eko dizajn koncept” je BESPLATAN za sva preduzeća koja se prijave za učešće na obuci. Krajnji rok za prijavu je petak, 27. jun 2014. godine u 15 časova!


Način prijave:

 • Preduzeća koje žele da se prijave za trening o eko dizajnu treba da popune formular o učešću na projektu - putem sledećeg linka, a takođe mogu da preuzmu flajer sa informacijama o projektu - putem sledećeg linka.


Važne napomene i šire infomacije o treningu se nalaze u okviru sledećeg linka.


Dodatne informacije:

 • Na trening može da se prijavi najviše dve osobe iz istog preduzeća. Preporučujemo da se ispred preduzeća delegiraju osobe najpre iz proizvodnje (npr. tehnolozi i inženjeri), a po mogućstvu i dizajneri samog proizvoda.
 • Informacije o projektu možete pratiti na facebook stranici www.facebook.com/DanubePIE,a za sve dodatne informacije obratite se na sledeće kontakte:

Doc. dr Mladen Radišić, član projektnog tima: 064 144 70 48
Vladimir Nikić, član projektnog tima: 063 11 33 012
e mail: danubepie@uns.ac.rs