Postavljeno 06.12.2018.
Nastavak projekta WATERatRISK
kliknite na sliku za uvećanje
Unapređenjem monitoringa i kontrole do manjih rizika od poplava -
Nastavak projekta WATERatRISK
 
Seminar povodom nastavka projekta WATERatRISK održan je u petak 30.11., u prostorijama Privredne komore Vojvodine. Novi segment projekta fokusiran je na Unapređenje monitoringa suše i suvišnih unutrašnjih voda za podršku vodoprivredi i smanjenju rizika vezanih za ekstremne vremenske uslove, što je i bila tema ovog dana.
 
Organizator i realizator projekta je Prirodno-matematički fakultet, Univerziteta u Novom Sadu, a ceo projekat se realizuje u okviru Interreg - IPA programa prekogranične saradnje Mađarske i Srbije.
 
Sa temom socio-ekonomskih uticaja suše i suvišnih unutrašnjih voda, nakon pozdravne reči pokrenute se teme: Percepcija javnosti o hidroklimatskim ekstremima i upravljanju vodama vezano za životnu sredinu u Jugoistočnoj Mađarskoj, Uticaj društvenih činilaca na svest o prirodnim katastrofama i spremnost na suočavanje sa njima, Društveni uticaj suša i suvišnih unutrašnjih voda u Srbiji, konkretno u AP Vojvodini, kao i Monitoring suvišnih unutrašnjih voda u Srbiji, konkretno u AP Vojvodini i Mađarskoj.
 
Na seminaru su govorili Dr Viktorija Blanka, Žužana Ladanji, Univerzitet u Segedinu, Dr Gordana Vuksanovid, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, Prof Dr Imre Nađ, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodnomatematički fakultet, Dr Atila Bezdan, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Milan Njegomir, Vode Vojvodine, Balaž Benjhe, Vodoprivredna direkcija Donjeg Potisja ATIVIZIG.
 
I ovaj put seminar je bio posećen od strane javnosti i interesovanja, teme za promišljanje i diskusiju ticala su se u velikoj meri iskustva i poređenja situacije koja se odvija u Vojvodini i Mađarskoj. Takođe je veliko interesovanje bilo vezano za dosadašnji razvoj projekta, njegove rezultate, očekivanja za naredni period i postavljenje ciiljeve ka čijim ostvarenjima se kreće.
 
Još jednom je istaknut značaj samog projekta i fokusirana pažnja na benefite koje donosi, pre svega u vidu osnivanja zajedničkog prekograničnog centra za praćenje suše i suvišnih unutrašnjih voda, da bi se obezbedila delotvorna koordinacija aktivnosti vezanih za istraživanja, razvoj i monitoring. Uz to se razvija i kreira sveobuhvatna publikacija rezultata koja će biti dostupna za zainteresovane strane i širu javnost.
 
Više fotografija sa događaja možete pogledati na sledećem linku: 
http://bit.ly/Seminar-WATERatRISK-za-medije