Postavljeno 18.09.2019.
Uspešno održana poslednja u nizu radionica u okviru URBAN-PREX projekta
kliknite na sliku za uvećanje
U utorak, 17. septembra u prostorijama Privredne komore Vojvodineodržana je još jedna u nizu uspešnih URBAN-PREX radionica, u okviru projekta koji je sufinansiran od strane Evropske unije preko Interreg - IPA CBS Mađarska - Srbija programa.
 
Radionica pod punim nazivomNadzor, predviđanje i razvoj online javnog sistema ranog upozoravanja za obimne padavine i pluvijalne poplave u urbanim oblastima u pograničnom regionu Mađarske i Srbije i ovaj put je bila namenjena stručnjacima, javnosti i stejkholderima. U okviru ove radionice održane su i stručne prezentacije u organizaciji JKP Vodovoda i kanalizacije Novi Sad i ostalih partnera na projektu.
 
Nakon pozdravne reči dr Sande Nastić, ispred JKP Vodovoda i kanalizacije, i dr Stevana Savića, rukovodioca URBAN - PREX projekta, usledile su aktivnosti koje su na ovoj radionici bile usmerene i fokusirane na sledeće teme: prikaz urbanih sredina pomoću digitalnih tehnologija, rezultati akvizicije velikih vremenskih serija i kanalizacioni sistem u Novom Sadu, na čega je bila obraćena posebna pažnja s obzirom na sadržaj same radionice, njenu temu i organizatora JKP Vodovod i Kanalizaciju iz Novog Sada.
 
I na ovoj, kao i na predhodnim radionicama napravljen je osvrt na dosadašnje rezultate URBAN - PREX projekta, kao i na finalne aktivnosti projekta koje će se odvijati kako u Novom Sadu tako i u Segedinu.
 
Najveće interesovanje učesnika konferencije, publike i javnosti svakako je bilo usmerenona temu Razvoja mreže padavinskih stanica, jer ova mreža direktno utiče na mogućnosti saniranja i sprečavanja posledica klimatskih promena, što je i cilj samog projekta.
 
Rezultati projekta će direktno biti od koristi i krajnjim korisnicima, stanovnicima Novog  Sada i Segedina, ali i celog regiona, pošto će moći da prate uz pomoć sajta projekta, aplikacije Urban-Prex (biće naknadno postavljena na Google play), kao i putem društvenih mreža i medija najavu gradskih padavina i tako zaštite sebe i svoju imovinu.
 
Nakon zvaničnog dela konferencije održan je okrugli sto na kome su postavljana ključna pitanja u vezi sa dosadašnjim uspehom projekta, kao i ono mnogo važnije, na koji način je planirano da se dobijeni rezultati iskoriste za razvoj sistema i strategije sprečavanja od poplava.

Više fotografija sa radionice pogledajte ovde: 
http://bit.ly/vik-fotografije-urban-prex-radionica-sep