Postavljeno 24.01.2011.
Strateško partnerstvo Budi Eko Fin-a i EIAT
kliknite na sliku za uvećanje
Portal Budi Eko Fin-a i EIAT konferencija uspostavili strateško partnerstvo za buduće „zelene“ događaje u Srbiji i regionu JI Evrope
 
Internet projekat Budi Eko Fin-a (econice.rs) predstavlja nacionalnu inicijativu za očuvanje i unapređenje životne sredine, kao i za brendiranje Srbije kao ekološke destinacije.  
 
Povod za pokretanje internet projekta je ocena osnivača, u skladu sa globalnim inicijativama, da je neophodno preduzeti sve korake ka podizanju svesti stanovništva o problemima životne sredine i mogućnostima da se neki od njih ublaže korišćenjem ekoloških proizvoda. Sve aktivnosti preduzete u okviru projekta promovišu ekološke proizvode u zemlji i regionu, eko događaje, eko turističku ponudu, eko izdanja i pozicioniraju Srbiju kao ekološki svesnu destinaciju. Dati projekat je zamišljen kao kontinuirani proces i objedinjen pristup u oblasti ekologije, zaštiti životne sredine i održivom razvoju koji će doprineti da Srbija bude prepoznata kao ekološka destinacija.
 
Princip održivosti se posebno odnosi na kongrese i konferencije na kojima se u velikom broju koriste različiti promotivni materijali. Ovaj segment turističke privrede treba da doprinese održivom razvoju koristeći međunarodni princip „zelenog događaja“ za sve manifestacije organizovane u našoj zemlji kroz upotrebu ekoloških promo materijala. Podizanjem svesti i promocijom odgovornog pristupa u odabiru načina putovanja do određene destinacije, korišćenju lokalnih resursa, energije i transporta, smanjenoj upotrebi handout materijala, upotrebom recikliranog papira i organskih namirnica svaki organizator dao bi svoj doprinos očuvanju životne sredine. Takvim pristupom bi se smanjio karbonski otisak (mera našeg uticaja na životnu sredinu i klimatske promene), čime bi se prilikom održavanja događaja dodatno zaštitili lokalni resursi i očuvala životna sredina.
 
Internet projekat Budi Eko Fin-a i EIAT su tokom 2010. godine formirali strateško partnerstvo sa porukom da će ubuduće sve više napora biti ulagano ka brendiranju skupova, kongresa i konferencija kroz eko proizvode, kao i kroz aktivnosti koje su u skladu sa ekološkim standardima, kako bi svi događaji bili održivi i sa što manjim uticajem na životnu sredinu. Dato partnerstvo će biti nastavljeno u narednom periodu.