Postavljeno 21.03.2011.
Konkurs za idejno rešenje parkinga za bicikle
kliknite na sliku za uvećanje
KONKURS IDEJNO REŠENJE PARKINGA ZA BICIKLE U NOVOM SADU
 
Novosadska biciklistička inicijativa i Restart Tim sa Departmana za arhitekturu i urbanizam u saradnji sa Zavodom za izgradnju grada Novi Sad, Univerzitetom u Novom Sadu organizuju konkurs za izradu parkinga za bicikle. Konkurs počinje 15.03.2011.godine. Rok za prijavu i slanje konkursa je 25.04.2011.godine do 12h.
 
1.KO?
Pozivamo sve studente Univerziteta u Novom Sadu i sve srednjoškolce, da svojom kreativnošću doprinesu izgledu budućeg parkinga za bicikle, koji će se izvoditi nakon odabira najboljih rešenja od strane stručnog žirija. Učešće na konkursu mogu imati i studenti doktorskih studija.
 
2. GDE?
Na platou ispred Sportskog i poslovnog centra Vojvodine (SPENS) potrebno je dizajnirati i osmisliti izgled budućeg parkinga za bicikle. Ponuđene su tri lokacije. Od ponuđenih lokacija moguće je izabrati jednu ili više, a broj predloženih rešenja nije ograničen. Izbor lokacije ili više njih ne utiče na ocenu žirija, već je naglasak na parkingu za bicikle koji treba da doprinese identitetu i specifičnom urbanom karakteru grada. Dokumentaciju sa tačnim prikazom lokacija u .jpg formatu moguće je preuzeti sa sajta www.teamrestart.com
 
3. ŠTA?
Prilikom izrade parkinga za bicikle potrebno je:
 
 • Voditi računa o urbanom kotekstu i funkcionanim zahtevima parkinga za bicikle. Odabir tačne lokacije ili više njih ne utiče na konačnu ocenu žirija, ali je neophodno pozicionirati rešenje/a na mesto/a predviđeno konkursnim zadatkom. Označena mesta su tri mogućnosti u okviru kojih treba osmisliti parking za bicikle;
 • Dizajnirati nadstrešnicu minimalne visine 2,40m. Nadstrešnicu je potrebno osmisliti kao sastvani deo parkinga sa tačno definisanim upotrebljenim materijalima i načinom njihove obrade;
 • Definisati i dizajnirati češljeve/rekove/držače za bicikle. Obratiti pažnju na njihovo oblikovanje, dizajn, materijalizaciju i dimenzije, kao i na aspekte upotrebe i funkcionalnosti. U zavisnosti od specifičnog rešenja, zavisiće i broj parking mesta, kojih treba da ima od 14-20 maksimalno;
 • Predvideti mesto za reklamu - vizuelnu komunikaciju, dimenzija prema izboru autora a u skladu sa originalnim dizajnerskim pristupom. Predvideti i oznaku za parking, dumenzija 400x400mm. Mesto za reklamu i oznaku za parking mogu biti deo nadstrešnice, bočnog zida/panela ili nešto drugo;
 • Dizajnirati popločanje, materijalizaciju podloge i osmisliti sistem osvetljenja kao deo parkinga. Osvetljenje može biti pozicionirano na nadstrešnici ili van nje;
 • Predvideti mesto za video nadzor/kameru.

Navedeni segmenti predstavljaju integralni deo parkinga, kao celine. U dizajnerskom procesu moguće je problem sagledavati sa aspekta funkcionalnosti, arhitekturalnosti, originalnosti, inovativnosti, modularnosti, atraktivnosti, fleksibilnosti, transparentnosti, dinamičnosti forme. Potrebno je imatu u vidu rešenje koje će doprinetu identitetu grada, kroz pamtljiv, prepoznatljiv i autentičan dizajn.
 
4. KAKO?
Konkursno rešenje se predaje na isključivo jednom listu formata 50x70cm, na kojem treba da se nalaze:
 • Jedna ili više osnova i preseci na kojima se na najbolji način sagledava koncept parkinga u odgovarajućoj razmeri (1:50, 1:25);
 • Razrađeni detalji u odgovarajućoj razmeri (1:20, 1:10, 1:5, 1:1, 2:1....);
 • Trodimenzionalni prikaz/i (izometrija/e, perspektive, fotografije makete, 3d modeli, fotomontaže....) koji na najbollji način predstavljaju idejno rešenje;
 • Kraće testualno obrazloženje (oko 150 reči);
 • Šifra od 5 karaktera u donjem desnom uglu konkursnog lista-plakata. Konkurs je anonimnog tipa te je potrebno navesti šifru sačinjenu od šest brojeva (na primer: 123456). Osim šifre nijedan drugi oblik identifikacije nije dozvoljen i u suprotnom konkursni rad će biti diskvalifikovan;
 • Rezolucija plakata treba da bude 150 dpi (minimalno) u .pdf ili .jpeg formatu, veličine do 10MB;
 • Moguće je poslati i video zapis, ali nije obavezno. Format .avi do 10MB.
 
5. PRIJAVA
Na konkursu je moguće učestvovati pojedinačno ili u timu. Broj članova u timu je ograničen na petoro učesnika. Učešće na konkursu je besplatno. Pre slanja radova potrebno je da se kandidat/i prijave putem internet na adresu www.teamrestart.com
 
6. KRITERIJUMI
Kriterijumi za vrednovanje predloženog rešenja su:
 • Inovativnost rešenja
 • Funkcionalnost rešenja
 • Tehnička razrađenost rešenja (mogućnost izvođenja, upotreba materijala, jasnoća prezentacije)
 
7. SLANJE KONKURSNOG REŠENJA I NAČIN PREZENTACIJE
Radovi se šalju elektronski, putem internet adrese team.restart@gmail.com  
Na istu adresu moguće je slati sva pitanja u vezi konkursa.
Izbor tehnike crtanja i prezentacije je slobodna. Ukoliko se radi o ručnoj tehnici radove je moguće predati putem pošte, prema gore navedenim upustvima, na adresu:
 
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića br. 6, 21 000 Novi Sad
Departman za arhitekturu i urbanizam, kabinet 504.

Kontakt osoba:
Marija Dorić, dip.inž.arh.- Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka
Telefon: +381 21 485 2643
 
8. NAGRADE
Prva nagrada Najbolji rad će biti izveden prema idejnom rešenju.
 
9. ŽIRI
Ocenjivanju konkursnih rešenja pristupiće stručni žiri:
 • Prof. dr Radivoje Dinulović, Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam;
 • Doc. dr Darko Reba, Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam;
 • Doc. mr Darko Vuković, Akademija umetnosti u Novom Sadu, Katedra za grafičke komunikacije;
 • Mr Dubravka Đukanović, Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam;
 • Mr Lazar Kuzmanov, Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam;
 • Vera Golubović, dipl.inž.arh., Javno preduzeće Zavod Za Izgradnju Grada - Novi Sad;
 • Vladimir Ilić, dipl.inž.arh., Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam;
 • Dejan Stojković, dipl.inž.saob., Javno preduzeće Zavod Za Izgradnju Grada - Novi Sad;
 • Aleksandar Bede, inž.arh., Novosadska biciklistička inicijativa.
 
10. TIMELINE
Objava konkursa 15.03.2011.
Rok za prijavu i slanje konkursnih rešenja 25.04.2011.
Rad žirija 25-29.04.2011.
Objava rezultata/dešifrovanje radova 30.04.2011.
Izložba radova 05.2011.
Izvođenje pobedničkog rešenja maj - jun 2011.