Postavljeno 31.10.2011.
Najava kampanje „Say YES to eco bags - Kaži DA eko torbama”
kliknite na sliku za uvećanje
Kampanju pod nazivom „Say yes to eco bags - Kaži da eko torbama” zajedno pokreću portal Budi Eko Fin-a www.budiekofin.com (Novi Sad) i Centar za održivi razvoj (Subotica). Pomenuta kampanja je podržana od Gradske uprave za zaštitu životne sredine grada Novog Sada, sa jedne strane, i od Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, sa druge strane.
 
Pozadina projekta
Plastične kese jesu najpokretniji oblik smeća,predstavljaju ogroman globalni ali i nacionalni i lokalni ekološki problem. Za razgradnju plastičnih kesa potrebno je između 400 i 1000 godina. One nisu biorazgradive već se razlažu na sitne, toksične delove čime dovode do zagađenja životne sredine (zemljišta i vodenih tokova). Neplansko odlaganje otpada (plastike) blokira tokove podzemnih voda i zaustavlja propuštanje vode kroz zemlju.
 
Veliki broj zemalja zabranio je upotrebu obojene plastike zbog sadržaja otrovnih teških metala jer se njihovim spaljivanjem oslobađaju toksični  gasovi, kao i otrovni pepeo. Zagađivanje životne sredine upotrebom plastičnih kesa spada među najveće ekološke probleme u svetu.
 
Jedini način da se oslobodimo ovog toksičnog otpada je zabrana proizvodnje i upotrebe, kao i reciklaža plastičnih kesa. Frapantan je podatak da se rok upotrebe plastičnih kesa meri desetinama minuta, dok je za proces razgradnje potrebno više od 1000 godina.
 
Problem u našoj zemlji i na lokalu
Prema nezvaničnim statistikama čovečanstvo na godišnjem nivou utroši više od 500 milijardi plastičnih kesa, dok ta brojka (proizvodnja i bacanje) u Srbiji godišnje prevazilazi milijardu i po plastičnih kesa (dnevna upotreba kesa u Srbiji je procenjena na oko 7 miliona). Prema nekim proračunima površina bačenih kesa mogla bi da prekrije gotovo tri teritorije Srbije. Procenjuje se da se samo u Novom Sadu dnevno iskoristi više desetina hiljada plastičnih kesa.
 
Upotreba plastičnih kesa u Srbiji je ogromna, a poseban problem je  što se u supermarketima i prodavnicama koriste samo plastične kese jer se građanima ne nudi druga vrsta ambalaže. Nažalost, gotovo jedina vrsta ambalaže su plastične kese koje se koriste u velikoj meri, dok njihovo odlaganje nije zakonski regulisano u vidu razvrstavanja otpada u domaćinstvima. Zbog navedenog problema ogroman broj plastičnih kesa završava, bez razvrstavanja, u kantama za smeće, kontejnerima, na ulicama, a na kraju i u vodama i na zelenim površinama (izvor: http://antiplasticbags.webs.com/oproblemu.htm, i drugi izvori).
 
Kampanja ima za cilj podizanje ekološke svesti građana Grada Novog Sada, ukazivanje na problem korišćenja plastičnih kesa i uvođenje lokalnog eko brenda - ekoloških torbi od reciklirane PET ambalaže umesto plastičnih kesa.
 
Naglašavamo da se radi o kampanji koja ima obeležje društvene odgovornosti, podizanja ekološke svesti građana i njihovog aktivnog uključivanja u rešavanje ekoloških problema naše sredine, te se nadamo da će biti podržana od strane građana Novog Sada.
 
Kampanja će biti održana u centru Novog Sada u subotu, 26. novembra  od 11.00 do 17.00 časova.Tačnu lokaciju kampanje, detaljan program i satnicu objavićemo naknadno.
 
Ovom prilikom vas pozivamo da podržite našu kampanju i da objavite ovaj poziv u vašim online i offline medijima kao i na vašim facebook stranama, kako bi zajednički doprineli podizanju ekološke svesti građana Novog Sada i boljoj zaštiti životne sredine našeg grada, zemlje i regiona.
 
Šire informacije i detalje o kampanji možete videti na Facebook stranici kampanje „Say YES to eco bags - Kaži DA eko torbama” http://www.facebook.com/pages/Kampanja-Say-YES-to-eco-bags-Kaži-DA-eko-torbama/214970748571080?sk=info. Pratite nas.
 
Kontakt osoba:
Ivan Ivanović
tel: 063 741 56 14
email: office@budiekofin.com