Postavljeno 25.05.2012.
Investicije u reciklažu stvaraju nova radna mesta
kliknite na sliku za uvećanje
Na 8. Regionalnoj konferenciji “Životna sredina ka Evropi” posvećenoj zelenoj ekonomiji, održanoj u Beogradu 22. i 23. maja u organizaciji Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Ambasadora životne sredine i Privredne komore Srbije, zaključeno je da je reciklaža ambalažnog otpada nedovoljno iskorišćen potencijal Srbije. Pored uloge koju reciklaža ima u zaštiti životne sredine i očuvanja sirovinskih resursa, učesnici konfrerencije istakli su njen ekonomski i socijalni značaj.

Kristina Cvejanov, PR preduzeća za reciklažu plastike Greentech d.o.o. iz Novog Sada je predstavila rezultate istraživanja koje je ovo preduzeće sprovelo među privatnim sakupljačima članicama Greentechove mreže dobavljača, koji pokazuju da od 2009. godine kad je usvojen set zelenih zakona, raste broj kako privatnih preduzeća koji se bave sakupljanjem otpada, tako i zaposlenih u njima.

U mreži preduzeća privatnih sakupljača prema rezultatima ovog istraživanja, 540 radnika je stalno, a oko 1540 povremeno angažovano na poslovima sakupljanja otpada. Primena nove zakonske regulative donete 2009. godine doprinela je i konstantanom rastu sakupljenih količina, te je 2011. recilirano za 60% više ambalažnog PET otpada  nego u periodu pre donošenja zakona. Sakupljači koji su učestvovali u istraživanju naveli su da je pored stimulativnog pravnog okruženja ključan faktor za unapređenje sakupljanja bio zagarantovan otkup svih sakupljenih sirovina, stabilne cene i kratak rok plaćanja, kao i Greentechove investicije u sakupljačku opremu.

Kristina Cvejanov je, na konfreneciji u Beogradu, najavila nove investicije Greentecha koje će doprineti otvaranju i novih radnih mesta u samoj fabrici. Nakon investicije u nove poslovne prostorije u Novom Sadu Greentech ulaže 20 miliona dinara u stanicu za prečišćavanje otpadnih voda, što će omogućiti dalje unapređenje tehnološkog procesa reciklaže i povećanje kapaciteta prerade. Ukupna vrednost planiranih investicije za ovu godinu iznosi 2 miliona evra.

Više informacija na sajtu kompanije Greentech http://www.greentech.rs/index.php