Postavljeno 13.09.2012.
Akcija u školama - Limenka po limenka
kliknite na sliku za uvećanje
Poziv za Akciju u školama LIMENKA po LIMENKA za 2012/13. godinu.
 
Recan Fondacija za reciklažu limenki za piće sprovodi obrazovni program prikupljanja limenki u školama kao konstantnu aktivnost od 2006 godine.
 
Program se sastoji od dve komponente, a to su:
 
• Obrazovna komponenta - distribucija obrazovnog materijala koji se sastoji od materijala za nastavnike, dve brošure (za niže i više razrede osnovnih škola), letaka, postera, obrazovnog filma i održavanje predavanja o reciklaži limenki.

• Akcije za prikupljanje limenki - u okviru koje škole dobijaju sakupljačke kutije i džakove za odlaganje limenki.
 
Tokom školske godine 2011/12 godine imali smo priključenih 100 škola i obrazovnih institucija širom Srbije i prikupljeno je oko 4.5 tone limenki. Osim što su zaradile dodatna sredstva prikupljanjem limenki, najuspešnije škole, one koje su prikupile najveće količine limenki, su nagrađivane, svake godine, boravkom najboljih učenika i učitelja/koordinatora programom u "Zelenim školama" tj. eko-kampovima. Ukupno 12 škola je nagrađeno učestvovanjem dva najbolja, tj. najaktivnija učenika i jednog učitelja ili nastavnika/koordinatora programa u „eko kampu“, a za 2011/2012 godinu je odabran sedmodnevni boravak u rendžerskom kampu Tara, s mnogobrojnim ekološkim sadržajima (izleti, radionice).

Cilj ovog programa jeste da se kroz obrazovanje ali i praktičnu reciklažu učvrsti svest o potrebi reciklaže limenki u razmišljanjima onih koji koriste ovu ambalažu. 

Pozivamo Vas  da se priključite našoj akciji prikupljanja limenki. Možete  se sasvim jednostavno priključiti popunjavanjem naše on line sign up aplikacije na adresi www.recan.org.rs.
 
Akciji lako možete pristupiti  ako popunite Registraciju koja se nalazi u letku koji Vam šaljemo poštom. Za sve dodatne informacije možete nas takođe kontaktirati na telefon: 011/2087 466 ili putem mail-a: jelena_kis@recan.org.
 
Nakon pristupanja akciji, recan Fondacija će Vam putem kurirske službe dostaviti set koji se sastoji od obrazovnog materijala kao i kutija i džakova za prikupljanje i skladištenje limenki, koji su besplatni. Slanje materijala organizujemo u sledećim terminima: 20.10.2012., 20.11.2012., 20.12.2012, 20.01.2012. i 20.02.2012.
 
Ukoliko postoji mogućnost, recan Fondacija će Vas kontaktirati za održavanje predavanja o reciklaži limenki, naravno ukoliko postoji potreba s Vaše strane.
 
Škole koje uđu u program će biti obaveštene o uslovima i mogućnostima otkupa limenki. Naravno, sve škole koje prikupljaju limenke, imaju potpunu slobodu da prikupljene limenke plasiraju ukoliko postoji otkup u blizini, no ukoliko škola nema mogućnost da nakupljene limenke preda nareciklažu - Recan Fondacija će uz pomoć Recan d.o.o kompanije pružiti podršku za otkup korišćenih limenki za piće tokom decembra 2012. godine i maja 2013. godine, a o uslovima i načinu otkupa  će škola biti obaveštena nakon popunjavanja registracionog formulara.
 
Takođe želimo da Vas obavestimo o promeni naziva školskog programa koji se od 2012. godine zove LIMENKA po LIMENKA, dok je stari naziv programa bio “Limenke sakupljaj - okolinu sačuvaj”. Razlog toj promeni je objedinjavanje svi obrazovnih i promotivnih kampanja koje Recan Fondacija sprovodi.
 
Uz poziv da nam se priključite u ekološkoj akciji prikupljanja limenki, želimo Vam uspešnu školsku 2012/2013. godinu.
 
Jelena Kis, menadžer
Recan Fondacija za reciklažu limenki za piće
Višnjička 36, 11060 Beograd
Telefon: + 381 11 2087 466
Faks: + 381 11 2087 463
E-mail: jelena_kis@recan.org
www.recan.org.rs