Postavljeno 01.11.2012.
Analiza ankete u okviru kampanje „Razvrstati smeće nije umeće”
kliknite na sliku za uvećanje
U okviru kampanje „Razvrstati smeće nije umeće”koju su realizovali Portal „Budi Eko Fin-a“, udruženje BUM i Centar za održivi razvoj, sprovedena je anketa među građanima Novog Sada koja je imala za cilj ispitivanje njihovih navika vezanih za razvrstavanje i smanjenje kućnog otpada.
 
Prema polnoj strukturi u anketi blagu prednost imaju žene (54%) koje su više zainteresovane za rešavanje ovog problema. Više od polovine anketiranih, 59%, ima preko 40 godina, što bi značilo da ljudi srednjih godina takođe vide svoju ulogu u unapređivanju zaštite životne sredine.
 
Što se tiče mesta stanovanja, čak 80% učesnika ankete živi u zgradi u kojima je moguće organizovati kolektivno sakupljanje pojedinih vrsta otpada i samim tim dopuniti zajednički budžet.   
 
Rezultati ankete pokazuju da 60% Novosađana na neki način brine o smanjenju otpada, bilo da je to putem reciklaže ili prosto kroz ređu kupovinu proizvoda u plastičnoj ambalaži. Ostatak ne vodi računa o otpadu, s tim što bi 24% građana iz ove grupe razvrstavalo otpad ukoliko bi postojali namenski kontejneri.
 
Na pitanje „Da li znate kome možete da prijavite vaš problem sa otpadom”, većina građana nije znala odgovor. Naime, više od dve trećine ne zna da može da kontaktira komunalnu policiju. Takođe, naši sugrađani, preko 70% njih, nisu obavešteni da u gradu postoje mesta gde se može odneti razvrstani otpad i za to dobiti novčana nadoknada.
 
Statistika nam je takođe pokazala ohrabrujuće rezultate - čak 65% građana je na neki način učestvovalo u rešavanju problema vezanih za otpad. Znatan broj ispitanika je preko nevladinih ekoloških organizacija ili preko mesne zajednice učestvovao u akcijama ili diskusijama na temu otpada. Interesantno je da je manji deo građana, njih 17%, bio uključen u akcije prikupljanja određenih vrsta otpada u zgradi ili u ulici u kojoj žive, ili čak samostalno organizovao akcije prikupljanja otpada (obično papira i plastičnih flaša).
 
Na kraju ankete postavili smo pitanje koje nam je pokazalo da Novosađani itekako razmišljaju o problemu nerazvrstavanja i nereciklaže otpada. Svi anketirani su se složili da bi svoj kućni otpad razvrstavali ukoliko bi za to u gradu postojali kontejneri za sortiranje.
 
Tokom trajanja kampanje otvorena je i Facebook stranica preko koje smo komunicirali sa građanima i organizacijama koje se bave ovom tematikom. Rezultati nam govore da akcije ovakvog tipa nisu predmet interesovanja samo domicilnog stanovništva, već privlače i građane iz drugih gradova Srbije (Beograd, Subotica, Užice, Požarevac i dr.). Naša kampanja dobila je i internacionalni karakter, s obzirom na to da je 20% poseta bilo iz drugih država poput Nemačke, Hrvatske, Italije, Rumunije i dr.

Više informacija na FB fun page stranici kampanje:
http://on.fb.me/SzMpgk